Ordet fritt Nuvarande regering har uppvisat en imponerande fantasi avseende att hitta nya prefix till ordet skatt: flyg-, bank-, trängsel- och energiskatt är bara några exempel på den ökande mängd av så kallade punktskatter som enskilda och företag betalar. Nu ska dessutom fler betala statlig inkomstskatt och fordonsskatten ska chockhöjas för de flesta svenskars bilar. Det senaste påhittet är att förmånsbeskatta privata sjukförsäkringar! Intrycket är att staten alltid ska ha mer och aldrig får nog av medborgarnas intjänade pengar samtidigt som kvaliteten i statens och olika myndigheters verksamheter inte förbättras, snarare är det tvärtom. Den politiske reportern Anders Isaksson med insikt i den socialdemokratiska maktsfären myntade uttrycket ”alltid mer – aldrig nog” i skriften ”Alltid mer, aldrig nog - om medborgaren, staten och välfärden” (1994) och var kritisk till avarter i den socialdemokratiska maktutövningen. Vi behöver fler som Isaksson som dessvärre gick bort 2009.

Nu, mer än någonsin, behövs en skatterevolt, nu får det vara nog! Staten måste börja prioritera sina kärnuppgifter och välja bort andra. Under regering och riksdag finns idag 341 myndigheter i landet, med de 107 utlandsmyndigheter inräknade blir antalet förfärande 448 stycken. Sannolikt är det väldigt få av medborgarna som vet vad dessa gör och sannolikt är det betydligt mindre än hälften dessa myndigheter som faktiskt ägnar sig åt att sköta statens kärnuppgifter såsom vård, skola, omsorg, rättsväsende, räddningstjänst och försvar. Polis och räddningstjänst förtjänar allt beröm efter de imponerande insatser som gjorts och görs i samband med terrorattentatet i Stockholm! Måhända hade attentatet aldrig inträffat om polisen hade haft resurser att verkställa de utvisningar som beslutats.

I kölvattnet av attentatet övertrumfar de olika partierna varandra i att argumentera för mer poliser och ökade resurser till rättsväsende. Samma sak gäller resurser till försvaret som behandlats ytterst styvmoderligt av regeringar med olika färg. Sjukvård och omsorg lider av personalbrist, vårdplatser står outnyttjade och köerna inom vården växer. Regeringens ryggmärgsreflektion till behov av ökade resurser för statens kärnuppgifter är skattehöjningar. Det duger inte längre, nu måste ytterligare uttaxering av medborgarna upphöra och staten börja prioritera sina uppgifter. Att prioritera innebär att välja bort sådant som inte ingår i statens kärnuppgifter!

Jörgen F. Ericsson