Insändare Parollen ”Levande landsbygd” saknar total verklighetsförankring. Beslutet att lägga ned Godegårds skola bekräftar ytterligare detta påstående. Hur skall en levande landsbygd fungera när först skolskjutsar hotas och sedan deras skola läggs ned.

Detta efter en brist på omdöme, där inte ens bildningsnämndens representanter varit på besök i skolan.

Skolan har ju utgjort ett föredöme på flera olika plan. Undervisningen med hållbar utveckling, ekologisk odling med mera har uppmärksammats med stöd från EU och Leader.

”Fibernät för alla” och ett tågstopp i Godegård verkar mera avlägset än någonsin.