Insändare En vädjan till de styrande i Motala kommun: Stopp! Besinna er och låt det sunda förnuftet råda. Verkställ inte nedläggning av Godegårds skola innan övergripande plan finns för bygdens och samhällets framtida utveckling.

Nedläggning och delning av skolan påverkar inte enbart de drabbade barnen och deras familjer utan även de flesta av bygdens invånare, gamla och unga, då även andra funktioner blir berörda.

Trafikverkets planerade utbyggnad av dubbelspår på järnvägen med påföljande omdragning av vägar och planskilda överfarter leder till förändring av Godegård. Motala kommun och Godegårdsbygdens invånare behöver gemensamt planera för framtidens utveckling (obs! inte avveckling) av bostäder, skola, service, infrastruktur, företagande etcetera. Om en levande landsbygd ska bestå kan inte nedläggning av samhällsfunktioner fortsätta. Låt flera få möjlighet att bo och verka nära naturen och gå i en lugn, bra skola i rimlig närhet till hemmet.

Jag är pensionär, ordförande PRO Godegård, verksam i bygderådet och flera föreningar, inflyttad till bygden för cirka 10 år sedan. Jag har funnit välkomnande, entusiastiska, hjälpsamma människor, men har under denna korta tid även upplevt att service försvunnit, till exempel vårdcentral, post, apoteksservice, bussturer med mera. Bankservice är sedan länge nedlagd.

Bygdens invånare har 3–4 mil till den service som tätortsbor betraktar som självklar. Låt landsbygdens små barn slippa långa resvägar till skolan!