Insändare Nya sopsystemet har nu testats av familjen Sjögedahl i Borensberg. Varför får inte detta testas av någon opartisk person? Sjögedahl är ordförande i Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd och är förmodligen med om beslutet om denna stora investering. Finns det någon fastighetsägare i Motala som tror att Sjögedahl skulle tycka att det finns några svagheter eller stora kostnader med det nya systemet? Ytterligare en fråga, var ska vi göra av våra svarta plastpåsar som kommunen köpte in för en stor summa utan att kolla upp om vi behövde några?

Har man en tunna för trädgårdsavfall så blir det 3 tunnor. (Det kan man inte kalla tunnsått.)

Till sist, om ni vill värna om miljön, varför kan man inte betala via e-faktura eller autogiro? (För guds skull anlita inte någon konsult för att utreda detta.)

Lennart Söderberg