Insändare Så var det då dags igen. Vi läser i tidningen att Motala får tillbaka pengar från broprojektet, pengar som ska användas till projekt kopplade till gamla genomfarten. Förslaget är att pengarna ska användas till att bygga om Vadstenavägen och sträckan Kyrkogatan–bron.

Politikerna i Motala säger sig inte behöva lyssna på någon för de går som vanligt sin egen väg. Och nu går vägen igen till alltid återkommande Lalandia. Vi behöver lägga pengar på annat än detta projekt. Ska allt annat stå åt sidan för Lalandia? Panikstopp på bygge av förskola för att etablera företag i grannskapet som en svans till Lalandia. Det finns inga tomter att bygga äldreboenden på. Jätten? Vore bättre att bygga äldreboende och bostäder på än att "ge bort" till en penninghungrande utländsk företagare som girigt vill lägga beslag på paradiset i Motala.

Det är bättre att politikerna i Motala satsar tid och pengar på lokala behov för Motalaborna än att fokusera på att ett utländskt företag ska lägga beslag på värdefull mark och bygga in restauranger, caféer, golfbana med mera i ett stängt avgränsat område som vi inte längre har rådighet över. En del av Varamon kommer bli en "dansk stadsdel vid playan." Den offentliga marken är vår gemensamma egendom och inte politikernas privata områden att handskas med efter sina egna idéer. Statliga pengar som kommer Motala kommun till del och som dessutom är föreslagna att användas på särskilt sätt är inte privata gåvor till politikerna att användas som de behagar.

Jag är inte emot utveckling och absolut inte utveckling av Varamons område. Ovanför strandlinjen, mellan tallarna, borde man erbjuda lokala entreprenörer att anlägga salladsbar, café, korv- och hamburgerbar och glassbar, souvenierbutik med mera. Exempelvis kan kommunen låta bygga likvärdiga byggnader och hyra ut till lokala näringsidkare att driva sommarverkamhet vilket skulle skapa sommarjobb. Enkla matställen som alternativ till en dyr restaurang.

Varamon drar säkert till sig turister bara med sin fantastiska natur och genom att satsa på diverse aktiviteter i hela området. Ett kommunalt äventyrsbad är en självklarhet för att tillgodose inomhusalternativ för bad i kommunen. Vidare kan man göra som i Rättvik. Bygga en långbrygga där privatpersoner och företag köper var sin planka och får sitt namn inristat i "sin egen" planka. Bryggan kan bygga så lång att den når bråddjupet. Där kan finnas en avsats där man kan köpa glass och ta en fika. På utsidan av avsatsen kan det finnas plats för en passagerarbåt som kan ta passagerare med på en tur ut på Vättern. Det finns fler möjligheter att utveckla Motala och Varamobaden i stället för att lägga vinster i händerna på ett utländskt företag.