Sverige ska ha en vård i världsklass som är lika bra oavsett var du bor. Därför prioriterar vi investeringar i vården, framför skattesänkningar. Genom att fler jobbar och att vi har fört en ansvarsfull ekonomisk politik är i Sverige nu i ett nytt ekonomiskt läge. Det ska vi använda till att utveckla den svenska modellen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat stort på hälso- och sjukvården. De generella statsbidragen till landstingen har höjts med nästan tre miljarder per år sedan valet. Det innebär 103 miljoner till Region Östergötland (landstinget) och 349 miljoner till länets kommuner. Särskilda satsningar har gjorts på bland annat cancervården med 500 miljoner kronor per år. Det har inneburit tillskott på 9 miljoner kronor till Region Östergötland. Mer än 2 miljarder kronor satsas 2015–2019 för bättre förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. I Östergötland innebär det 30 miljoner kronor till en bättre förlossningsvård för länets kvinnor.

I dag finns det problem med personalbrist, och kompetensen hos våra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare används inte alltid på bästa sätt. Det leder till att många får vänta på undersökning eller operation. Det är oacceptabelt att patienter får vänta och att de anställda i vården får en stressig arbetssituation. Det här är utmaningar som vi Socialdemokrater tar på största allvar och bemöter.

En särskild professionsmiljard har införts för att landstingen ska kunna göra insatser för att ha tillräckligt med personal, i Östergötland har förstärkningen inneburit 43 miljoner kronor.

Därtill föreslås en patientmiljard per år inför nästa år för skärpt vårdgaranti i primärvården och införande av patientkontrakt. Det är bara ett urval av den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar för bättre och säkrare vård och kortare vårdköer.

Mot regeringens investeringar står de borgerliga partierna inklusive Sverigedemokraterna. Under sina åtta år vid makten sänkte Moderaterna skatterna med 140 miljarder. För 2017 föreslog Moderaterna skattesänkningar på 22 miljarder kronor och de vill slopa professionsmiljarden trots att bemanningsfrågorna i vården är den kanske största utmaningen vården har just nu. Sverigedemokraterna är i dag det parti som föreslår de mest omfattande skattesänkningarna. Låt oss vara tydliga, skattesänkningar kan aldrig vara svaret på hur vi löser utmaningarna inom sjukvården.

Om mindre än ett år är det val. Vi Socialdemokrater har satt en riktning framåt där vi investerar i en välfärd där vård ges efter behov och där alla känner tillit att vården finns där när man behöver den. En bra sjukvård för alla – oavsett vem du är eller var du bor – är en grundbult i den svenska modellen.

Anna-Lena Sörenson (S)

riksdagsledamot från Östergötland

Mats Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande Östergötland