Debatt Svar på "Omsorgen är det viktiga", 5/12.

I en artikel ställer V i Vadstena trygghetsboenden mot äldreomsorg. Det är fel och olyckligt. Precis som V beskriver är trygghetsboenden en boendeform som erbjuds de 70 plus som så önskar. Äldreomsorg är omsorg och vård som bedömts och tilldelats efter behov. Äldreomsorgens utveckling är därför under ständig uppmärksamhet och utvärdering. I Vadstena är denna omsorgsform uppskattad av sina brukare.

”Vi har svårt att se behovet av trygghetsboende”, skriver V. Ok, vi i S+M+MP ser behovet. Det kan vi avläsa i efterfrågan på bostäder, andelen 70 plus i VFAB:s bostadskö, de ålderskategorier som köade för Asylen och faktiskt efterfrågan på Wasagårdens trygghetsboende.

Vi kan dessutom se behovet om vi ser oss omkring: Motala, Mjölby, Linköping och så vidare. Där finns och byggs trygghetsboenden. Varför skulle efterfrågan se annorlunda ut i Vadstena vars andel 65 plus dessutom är väsentligt större än i många jämförbara kommuner?

Nu är vår plan att bygga 30 lägenheter. Skulle vi ha byggt 300 på ett bräde borde vi nog ha testat marknaden. När det gäller vem som kan bygga, äga och driva så kan vi upprepa: Det kan kommunala (typ VFAB), privata (typ PEAB) eller kooperativa (typ Riksbyggen) entreprenörer göra, förutsatt att de följer de, av socialnämnden i Vadstena, enhälligt antagna riktlinjerna.

V:s kommunalpolitiska grupp borde tänka om.

Anders Hedeborg (S)

kommunstyrelsens ordförande

Magnus Gustafsson (S)

socialnämndens ordförande