Sverige har idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på långt under 50 procent. Landets försörjning av livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Om Sverige hamnar i en längre kris blir det

svårt att försörja befolkningen med mat och bränsle. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Stängs våra importvägar måste vi kunna ha en egen livsmedelsproduktion men idag saknar vårt land den beredskapen.

Liberalerna som är ett frihandelsvänligt parti har i alltför hög grad förlitat oss på att vänligt sinnade handelspartners kommer förse oss med nödvändiga livsmedel. Vid en störning i transporter, energi eller liknande kan man dock vara säker på att varje nation är sig själv närmast och i första hand prioriterar livsmedel och energi till sitt eget folk. Sverige bör därför kraftigt öka självförsörjningsgraden på framför allt baslivsmedel. Något jag motionerar om till Liberalernas landsmöte. Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de importerade. Målet måste vara 100 procent självförsörjning på baslivsmedel, även energi och drivmedel, vilket också ger jobb, ökad skattekraft och välstånd.

Regeringens framtagna livsmedelsstrategi saknar direktiv om försörjningsberedskapen. Detta måste omedelbart korrigeras. Det måste klargöras vilka myndigheter som har ansvar för Sveriges beredskapsgrad och att den i alla situationer kan motsvara behovet.

Livsmedelsförsörjningen är central i beredskapsarbetet och att Sverige är så utsatt är en allvarlig utveckling som måste ses över. Sverige kan inte ta livsmedelsförsörjningen för given, det är ett naivt och omodernt sätt att se på beredskapen. Vi är nu i en känsligare situation än vi varit på mycket länge. Att inte ha kontroll över hur den mat som konsumeras även produceras är inte hållbart. Att höja vår självförsörjningsgrad behöver inte nödvändigtvis minska vår import utan snarare öka exporten. Vi har de senaste 30 åren hamnat i den olyckliga motsatsen att se ökad ambition om självförsörjning som ett uttryck för protektionism, men ökad självförsörjning innebär bara ökad produktionskapacitet. Man kan mycket väl tänka sig att vi importerar intressanta livsmedelsprodukter och exporterar högkvalitativa livsmedel från Sverige. Redan i dag exporterar vi

livsmedel för cirka 70 miljarder från Sverige vilket är mer än vi exporterar lastbilar och bussar för.

Det handlar inte bara om volymer utan också om kvalitet på det vi äter. Ytterligare en aspekt är generationsmålet på miljöområdet. Det säger att Sverige inte ska exportera miljöpåverkan. Det är just vad vi gör nu när vi konsumerar en stor del importerade livsmedel.

Precis som Liberalerna står upp för att Sverige har en rimlig försvarsförmåga, så måste vi även stå upp för att vår självförsörjningsberedskap är god. Sveriges frihet går inte att kompromissa om!

Lars Karlsson

riksdagskandidat för Liberalerna Östergötland