Debatt Jag känner en stor ilska över förtroendevalda som säger sig arbeta inkluderande och för barnens bästa men som gör precis tvärtom.

När jag var liten jobbade mina föräldrar som lärare utomlands och startade upp skolor för svenska barn. Det fanns en regel på den tiden som sa att finns det minst åtta elever så ska staten skicka en lärare. Grundsyftet var att barnen skulle få en likvärdig skolgång med barnen i Sverige.

Ja jag vet, jag hade min pappa och mamma som lärare, men det var nog svårare för dem att lägga band på sig för att inte favorisera än för mig att bli anpassad bland klasskamraterna.

Mina föräldrar har under min uppväxttid startat upp skolor i Pakistan. Brasilien, Botswana och Madagaskar under cirka 16 års tid och då för Sida och andra företag.

Nu väljer ni på väldigt kort tid att motarbeta den geografiskt sett största kommundelen av Motala kommun, på ett sätt som uppenbarligen inte är för barnens bästa eller är så särskilt inkluderande.

Att ni förtroendevalda har mage att säga att det inte handlar om pengar och påstå att för små klasser är skadligt för barnen, då ser jag rött. Det betyder att jag har fått en helt fel utbildning i hela min uppväxt enligt ert förmenande.

Det finns många därute som har gått i mina föräldrars skolor som kan intyga att det har varit de bästa de har gjort. Tryggare uppväxt får man leta efter i otryggheten som finns i vissa av dessa länder. Nyckeln till bra lärande är trygghet och att vara inkluderad, att som elev inte behöva jobba så hårt för att få uppmärksamhet. Detta har blivit beskrivet i fler studier som också regeringen har tagit fasta på.

Den värsta delen i bildningsnämndens agerande är att nedläggningen blev på så kort tid. Är det skilsmässa ni vill ha så ge oss i alla fall lite tid att planera våra liv. Vi är uppenbarligen inte önskvärda och anses vara en belastning. Vi som fixar vår egen fiber själva, vi som gör en stor del av det jobb som kommunen borde ha gjort för länge sedan.

För fyra år sedan hade vi ett möte med över hundra deltagare där vi skulle fibrera större delen av Godegård. Vad hände sedan? Jo, man fibrerade centralorten och lämnade alla andra utanför. Nu fyra år senare är det våra bygderåd, inte kommunen som tar ett socialt ansvar och ber fiberföretaget fibrera hela norra kommunen.

Ni i majoriteten borde skämmas för att inte tänka inkluderande. Ge oss antingen en chans i vår skilsmässa från er så att vi kan söka för fritidsskola eller hjälp oss att utveckla vår bygd med fibrering, tågstopp och annan infrastruktur så att fler barnfamiljer vågar flytta hit. Den signal ni har givit Godegårdsbor är en dödsdom.