Svar på ”Avregleringarnas segertåg”, 29/9.

Joakim Broman har på ledarplats i MVT 29 september skrivit om den långtgående privatiseringen av järnvägen och hur vi kan tacka avregleringarna för bland annat mildare vinterväder. Tyvärr är det nog bara Broman som tycker att Sverige har en felfri järnväg.

Broman lyfter fram att vi Socialdemokrater var oroliga för vad en total avreglering av tågmarknaden skulle betyda för resenärerna. Det är vi än idag. Sedan valet 2014 har vi, likt andra länder som privatiserat för snabbt, fått göra justeringar för att säkerställa att trafiken fungerar i hela landet och inte bara i storstadsregionerna. Besiktningen av järnvägen återförs till Trafikverket för att säkra infrastrukturen. Nattågen till och från Jämtland har regeringen beslutat upphandla efter indragna tåg och hot om total nedläggning på sträckan. Det är två konkreta två exempel på förändringar som regeringen gjort för att säkerställa en pålitlig och fungerande tågtrafik i hela landet.

Regeringen ökar från årsskiftet det permanenta järnvägsunderhållet med 47 procent och ser nu över hur vi kan få en bättre fungerande organisation av underhållet. Det är två viktiga steg för att vi ska få en än mer robust och pålitlig järnväg. Tågen ska gå i tid och i hela Sverige.